اگر گفتی آنکه خدا را دوست دارد چه میکند؟

نام : اگر گفتی آنکه خدا را دوست دارد چه میکند؟
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 5500 تومان
 
خرید

{cke_protected}{C}{cke_protected}{C}{cke_protected}{C}

نوشته ی: مجتبی آموزگار
تصویرگر: مصطفی ندر لو
قطع: خشتی
چاپ اول: 1368
چاپ پانزدهم : بهار 1388

این کتاب ضمن یک داستان ، کودکان را با خواندن نماز یعنی صحبت کردن با خداتشویق می کند.
درضمن این کتاب در پایان کتاب فارسی سوم دبستان برای مطالعه بیشتر پیشنهاد شده است .
ترجمه ای از این داستان سال ها پیش در مجله سلام بچه های پاکستانی های مقیم آلمان به زبان آلمانی نشر شده است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.