ریاضی کلاس اولی

نام : ریاضی کلاس اولی
مجموعه : کلاس اولی ها
قیمت : 4500 تومان
 
خرید

نوشته ی: محمد تقی فتحی
امور هنری : مریم دوا ساز ایرانی
قطع: رقعی
چاپ اول:1378
چاپ پنجک:1390
این کتاب  اساس ریاضیات کلاس اولی است و به گونه ای طراحی شده است که اگر دانش آموز آن را خوب بفهمد بتواند
ساختمان عظیم ریاضی را بنا نهد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.