علوم کلاس اولی

نام : علوم کلاس اولی
مجموعه : کلاس اولی ها
قیمت : 6000 تومان
 
خرید

نوشته ی: هادی عمرانی
تصویرگر:کیومرث سلطانی ابهری (محمد)
قطع:رحلی
چاپ اول:    1379
چاپ دوم:1382
این کتاب اگر چه با عنایت به اهداف درسی کتاب علوم اول دبستان نوشته شده است ، اما یک کتاب کمک درسی معمولی نیست . بلکه با طرح فعالیت های مناسب علوم کلاس اول کتاب مستقلی را تشکیل می دهد.

 

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.