قصه هایی برای کلاس اولی

نام : قصه هایی برای کلاس اولی
مجموعه : کلاس اولی ها
قیمت : 4500 تومان
 
خرید

گردآوری : بابک نیک طلب
تصویرگر ارشد: محمدعلی کشاورز
قطع: رقعی
چاپ اول :1379
چاپ ششم :1389
مجموعه ی شش داستان ساده از شش نویسنده و با طراحی چند تصویر گر به عنوان کتاب « تابستان برای کلاس اولی» که مهارت او را در خواندن در ضمن یک متن زیبا ، جالب و ساده تعمیق می دهد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.