نامه های زینب

نام : نامه های زینب
مجموعه : عمومی
قیمت : 6500 تومان
 
خرید

نوشته ی: مجتبی آموزگار
تصویرگر: محمد رضا دادگر
قطع: رحلی(جلد معمولی)
: چاپ اول 1369
چاپ ششم : 1384           
این کتاب اهمیت تربیت انسان و توجه به دوران کودکی و صفا ی آن دوران را مورد تأکید قرار می دهد و کودکان با بخش هایی از آن می توانند ارتباط صمیمی برقرار کنند.
این کتاب جایزه چاپ بهترین کتاب کودک حضور یافته در نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1369 را از طرف ستاد نمایشگاه تصویر گران دریافت کرده است.
این کتاب به زبانهای آلمانی و انگلیسی ترجمه شده است وترجمه هایی از آن به زبا نهای عربی ، فرانسه و ایتالیایی در دست اقدام است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.