آواز قناری ها

نام : آواز قناری ها
مجموعه : عمومی
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

نوشته ی: مجتبی آموزگار
تصویرگر :شیرین شهلا
قطع:خشتی
چاپ اول :1377
چاپ چهارم : 1386
2500
قصه ای درباره ی بهره وری درست از هر چیز و عاقبت استفاده ی نابجا از آن.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.