مادرم گفت

نام : مادرم گفت
مجموعه : عمومی
قیمت : 3500 تومان
 
خرید

نوشته ی:مجتبی آموزگار
تصویرگر :محمد مهدی نوری
قطع:خشتی
چاپ اول :1377
چاپ هشتم : 1388

نوشته ای شعر گونه در باره ی اختلاف سطح آموزشی مدرسه ای و فرهنگ اصیل.
اخیراً این کتاب به  زبان های عربی ، انگلیسی ، فرانسه ، هلندی ، و آلمانی ترجمه شده است که تصاویر آن به جز ترجمه عربی تغییر کرده است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.