مهربان ترین دوست

نام : مهربان ترین دوست
مجموعه : عمومی
قیمت : 4500 تومان
 
خرید

نوشته ی: محبوبه عمرانی                                   
تصویرگر: محمد رضا دادگر                               
قطع: خشتی                                            
چاپ اول 1379
چاپ ششم: 1385
این کتاب در ضمن یک سمبو لیک مفهوم الرحمن الرحیم را در تقدیر الهی توضیح می دهد و ارتباط محبت آمیز خداوند با مخلوقات را به تصویر می کشد.
این کتاب در کتاب فارسی چهارم دبستان برای مطالعه بیشتر پیشنهاد شده است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.