تعلیم و تربیت صیهونیستی

نام : تعلیم و تربیت صیهونیستی
مجموعه : بزرگسال
قیمت : 20000 تومان
 
خرید

نوشته ی: عادل توفیق عطاری
ترجمه : مجتبی بردبار
قطع: وزیری
چاپ اول :1368
چاپ سوم  : 1378
این کتاب آموزش و پرورش یهودی در اسرائیل و در خارج از اسرائیل را مورد توجّه قرار می دهد و برای کسانیکه آموزش دینی را مد نظر قرار می دهند کتاب قابل توجهی است اگرچه فی حدّ ذاته کتاب سیاسی هم محسوب می شود.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.