کالبد شناسی نثر

نام : کالبد شناسی نثر
مجموعه : بزرگسال
قیمت : 16000 تومان
 
خرید

نوشته ی: مار جری بولتن
ترجمه وتألیف : احمد ابو محبوب
قطع: وزیری
چاپ اول :1375
چاپ سوم  : 1376
این کتاب برای مهارت در نویسندگی و نیز انشا نویسی کتاب بسیار سودمندی است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.