درآمدی بر فلسفه ی ذهن

نام : درآمدی بر فلسفه ی ذهن
مجموعه : بزرگسال
قیمت : 8000 تومان
 
خرید

نوشته ی: دکتر مهدی تهرانی دوست
قطع: رقعی
چاپ اول :1378
این کتاب دیدگاه های نو در زمینه فلسفه و روانشناسی را از نظر   شناخت مطرح می کند.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.