مادرم گفت(هلندی)

نام : مادرم گفت(هلندی)
مجموعه : خارجی
قیمت : 8000 تومان
 
خرید

نوشته ی:مجتبي آموزگار
ترجمه : زينب هاديپور
تصویرگر : علي عامه كن
قطع:خشتي
چاپ اول :1382
نوشته ای شعر گونه در باره ی اختلاف سطح آموزشی مدرسه ای و فرهنگ اصیل.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.