جنگ های کامپیوتری

نام : جنگ های کامپیوتری
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

نوشته ی: افسانه موسوی گرمارودی
تصویرگر: شیلا خزانه داری
قطع: خشتی کوچک(16*16)
چاپ اول 1382
چاپ چهارم1387
یک جلد از مجموعه فکر می کنم بزرگ شده ام به مقایسه جنگ های کامپیوتری که ویرانگر همه چیز است با جنگ هایی که اگر از آن گریزی نیست لا اقل در آن مسائل انسانی بطور جدی مراعات می شود،می پردازد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.