افسانه مادربزرگ(ایتالیایی)

نام : افسانه مادربزرگ(ایتالیایی)
مجموعه : خارجی
قیمت : 18000 تومان
 
خرید

نوشته ی: مجتبی آموزگار
ترجمه : ترانه زحمتكش
تصویرگر:محمدرضا دادگر
قطع: رحلی
چاپ اول : 1382
چاپ دوم:  1384
این کتاب اگر چه یک داستان ساده ، در ادامه ی کتاب نامه های زینب  به سبک سوررئالیستی است ، امّا در مضمون و محتوا نه تنها از مفاهیم شرقی تغذیه می کند، بلکه به صراحت از مفاهیم معنوی و دینی بهره می برد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.