ماشا و میشا

نام : ماشا و میشا
مجموعه : داستان های غرب
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

به روایت: آ . تولستوی
ترجمه: نسرین موسوی
تصویرگر: ب . پتلین ـ ای . پتلینا
قطع: نیم جیبی
چاپ اول: پائیز 1384
چاپ سوم :1389

این داستانها از مشهورترین ادبیات کودک روس می باشد.

 

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.