پسری که بزغاله شد

نام : پسری که بزغاله شد
مجموعه : داستان های غرب
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

ترجمه: نسرین موسوی
تصویرگر: ای . بادرُوا
قطع: نیم جیبی
چاپ اول: پائیز 1384
چاپ سوم: 1389
این داستانها از مشهورترین ادبیات کودک روس می باشد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.