بشکن و بالا بنداز

نام : بشکن و بالا بنداز
مجموعه : نوجوانان
قیمت : 14000 تومان
 
خرید

نوشته ی: سید محمد میرموسوی
قطع: رقعی
چاپ اول: پائیز 1386
پژوهشگر این مجموعه به شیوه برادران گَریم با یک ضبط و از طریق گفتگو با سالخوردگان روستاهای منطقه گرگان این قصه ها را بصورت شفاهی جمع آوری و سپس به این صورت بازنویسی و آماده چاپ ساخته است.
این کتاب علاوه بر اینکه از جنبه ادبی برای دانش آموزان مفید است، از نظر پژوهش های فرهنگ عامه نیز حائز اهمیت است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.