آقای مد

نام : آقای مد
مجموعه : نوجوانان
قیمت : 14000 تومان
 
خرید

نوشته ی: سید محمد میرموسوی
قطع: رقعی
چاپ اول: بهار 1387
چاپ دوم: 1388
داستانی بلند، سراسر طنز که خواندن آن برای همه نوجوانان و جوانان پیشنهاد می شود.
نویسنده محترم آن را در رابطه با یک روستا مطرح می کند امّا موضوع آن، موضوع لباس مارکدار جوانان شهری هم هست.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.