آخرت بهتر از دنیا

نام : آخرت بهتر از دنیا
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 3500 تومان
 
خرید

نوشته ی: مجتبی آموزگار
تصویرگر: محمد حسین صلواتیان
قطع: خشتی
چاپ اول 1382
چاپ دوم1386
این کتاب یک جلد از مجموعه در سایه ی قرآن است که می کوشد مفاهیم قرآنی را به زبانی نو و با جاذبه ی تصاویر برای کودکان و نوجوانان مطرح کند.
تا کنون سه جلد از این مجموعه منتشر شده است و اگر توفیق یار باشد،ممکن است عناوین پرشماری از آن را بتوانیم منشر کنیم.
 

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.