بار سفر

نام : بار سفر
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 3500 تومان
 
خرید

نوشته ی: مجتبی آموزگار
تصویرگر:کمال طباطبایی
قطع: خشتی
چاپ اول : 1382
چاپ دوم : 1386
جلد دیگر از مجموعه در سایه ی قرآن است که به مسئله ی تقوا می پردازد و بر محور آیه ی " خیرالزاد التقوی" یک خواندنی قرآنی برای نوجوانان را فراهم ساخته است.
 

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.