مثل مامان آب می کشم

نام : مثل مامان آب می کشم
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

نوشته ی: افسانه موسوی گرمارودی
تصویرگر: مهدی حدادی
قطع: خشتی کوچک(16*16)
چاپ اول : 1383
چاپ سوم: 1387
از مجموعه فکر می کنم بزرگ شده ام تنها کتابی است که درباره مسایل بی فرهنگی کودکان خردسال پرداخته است.عموم این کتابها غالبا ترجمه و درباره مسایل بهداشت شخصی است و به مسایل فرهنگی خاص توجهی ندارد.
 

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.