دوازده آینه

نام : دوازده آینه
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 4500 تومان
 
خرید

نوشته ی: کاظم مزینانی
تصویرگر:مهسا طوسی
قطع: خشتی
چاپ اول: 1382
چاپ دوم:1384
چاپ چهارم:1387
کتاب با زبانی شاعرانه ، کرامات ائمه دوازده گانه را نشان می دهد.
متن کتاب بسیار صمیمی است ؛ اگر چه مستند به متون اصیل می باشد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.