موهای خورشید خانم

نام : موهای خورشید خانم
مجموعه : آموزش دین
قیمت : 3500 تومان
 
خرید

نوشته ی: مجتبی آموزگار
تصویرگر: بنفشه احمدزاده
قطع: خشتی کوچک
چاپ اول: 1384
چاپ سوم:1389
این کتاب می کوشد مفهوم حیا وحجاب را برای دختر يبان نمايد.
همچنین این کتاب از نظر مضمون از فرهنگ اسلامی و ایرانی(نظیر آنچه در شاهنامه درباره دختران ایرانی می بینیم)تغذیه کرده است.
از نظر روش و تکنیک از مفاهیم تفکر قالبی و نگرشی که در روانشناسی اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد.و شکل ارایه آن بیان فولکوریک و عامینه و افسانه ای است که آن را شیوا و اثر گذار می کند.
امروز فرزندان ما به آن بسیار نیازمندند.
 

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.