خنده های ماه

نام : خنده های ماه
مجموعه : مجموعه شعر یک شاخه زیتون برای کودکان
قیمت : 4500 تومان
 
خرید

سروده ی: شاهین رهنما
تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی
قطع: خشتی
چاپ اول :1381
چاپ هفتم:1390
از مجموعه یک شاخه زیتون برای کودکان. تفاوت این جلد وسه جلد بعدی با شش جلد قبلی در این است که در مجموعه های قبلی شعر چندین شاعر گردآوری شده بود، حال آنکه این مجموعه شعر به شاعر اختصاص دارد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.