کفش

نام : کفش
مجموعه : مجموعه فکر می کنم بزرگ شده ام
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

نوشته ی: افسانه موسوی گرمارودی
تصویرگر: شیلا خزانه داری
قطع: خشتی
چاپ اول :1381
چاپ سوم: 1387
اولین کتاب از مجموعه فکر می کنم بزرگ شده ام که به تضاد های کودکان وحل آن تا مرحله تعادل می پردازد.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.