حسینیه

نام : حسینیه
مجموعه : مجموعه فکر می کنم بزرگ شده ام
قیمت : 2500 تومان
 
خرید

نوشته ی: افسانه موسوی گرمارودی
تصویرگر: شیلا خزانه داری
قطع: خشتی کوچک
چاپ اول : 1381
چاپ سوم:1387

این کتاب یک جلد ازمجموعه فکر می کنم بزرگ شده ام می باشد.
این مجموعه به تضاد های کودکان مسلمان ایرانی می پردازد، وآنان را تا حد ایجاد تعادل راهنمایی می کند.
برای اولین بار در ایران در میان کتاب هایی ازاین دست مسایل بین فرهنگی و ویژه ایرانیان مطرح می شود.
چند جلد از این مجموعه با صراحت و شفافیت بیشتری مسائل دینی را مورد توجه قرار می دهد.
مجموعه دوازده جلدی این دوره در یک بسته کامل نیز ارائه شده است.

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.