داداشی داداشی،یاور من تو باشی

نام : داداشی داداشی،یاور من تو باشی
مجموعه : پیش دبستانی
قیمت : 3000 تومان
 
خرید

نوشته ی: بابا بردبار
تصویرگر:مریم دواساز ایرانی
قطع: خشتی کوچک
چاپ اول :1382
چاپ  سوم : 1385
کتاب به یک مسئله عاطفی وخانوادگی که همان نوزاد جدید است می پردازد و یک حس کودکانه را شرح می دهد .

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است.